Finkarnbjerg.dk

Hjælpeværktøjer til dimensionering af
afstrømning af vand i byer

I løbet af mit professionelle virke har jeg af og til udarbejdet værktøjer som kan hjælpe med dimensionering, ofte ved at give et hurtigt resultat eller at arbejde med ekstremregn.

Værktøjerne er alle udarbejdet som led i et project, hvor værktøjet har været et delresultat. I hvert enkelt tilfælde er baggrunden nævnt samt hvorvidt værktøjet også er offentligjort andetsteds.

Alle værktøjer stilles frit til rådighed uden ansvar for udvikler(e).

Regneark til beregning af CDS-regn og simple bassiner (2012)

Regnearket blev oprindeligt udviklet til CDS-regn som led i udarbejdelse af regnrækker fra Skrift 28. Senere kom bassindimensionering til. I 2012 er regnearket ændret, så det er baseret på selv-udviklede makroer. Regnearket er også udsendt via Spildevandskomiteen.

· Regneark (version 3.2)

· Regneark (version 3.1)

· Dokumentation (til version 3.1)

Kontrolregler for servicemål for kloaksystemer (2012)

Vedlagte regneark følger anbefalingerne fra Skrift 27 og er udviklet i samarbejde med KE og DANVA. Oversvømmelsesdelen blev udarbejdet mens jeg var ansat i COWI.

· Regneark(xls)

· Anvendelse og documentation badevand (Artikel fra Vand og Jord, 2012,1, 20-22)(pdf)

· Dokumentation oversvømmelse(pdf)

 

Dimensionering af LAR-elementer (2011)

Regnearket hjælper med simple overslagsberegninger til dimensionering af faskiner, grøfter, wadier og permeable belægninger. Udarbejdet sammen med Thomas Alslev og Søren Gabriel, finansieret og godkendt af Spildevandskomiteen og kan også downloades via Spildevandskomiteen.

· Regneark(xls)

· Dokumentation(pdf)

Sammenligning af historiske regnserier med regional model fra Skrift 28 (2009)

Programmet kan beregne sikkerhedsfaktorer til korrektion ved anvendelse af historiske regnserier I forhold til regionale middelværdier og angive U-værdier. Har tidligere ligget på PH-Consults hjemmeside

· Programmet Uvaerdi(Java)

· Dokumentation for Uvaerdi(Word)

 

Extremværdier fra regnserier (1999)

Koden til WinRegn blev lavet I min PhD studie og brugergrænsefladen lavet mens jeg var ansat I PH-Consult. Har tidligere ligget på PH-Consults hjemmeside.

· Programmet WinRegn(MS Windows)

 

 

Oversvømmelsessikring kan være enkelt